Οι χρήστες του Instagram μπορούν τώρα να εμποδίσουν άλλους να ενσωματώσουν τις φωτογραφίες τους

Μετά από μια συντονισμένη προσπάθεια της Αμερικανικής Εταιρείας Φωτογράφων Μέσων (ASMP) και της Εθνικής Ένωσης Φωτογράφων Τύπου (NPPA), το Instagram

Read more