Sunday, September 24, 2023
BlogPhoto Wall Choices

Άλλη μια πολύ επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο ZEISS

Σημαντική αύξηση εσόδων 8,8 δισ. ευρώ παρά τις δύσκολες γεωπολιτικές και οικονομικές συνθήκες

Ο Όμιλος ZEISS πέτυχε σημαντική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς παρά τις δύσκολες γεωπολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16% στα 8,8 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 8 δισ. ευρώ για πρώτη φορά (προηγούμενο έτος: 7,5 δισ. ευρώ) τη χρήση 2021/22 (τέλος περιόδου αναφοράς: 30 Σεπτεμβρίου 2022). Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) πέτυχαν επίσης νέα κορύφωση, φθάνοντας τα 1,6 δισ. ευρώ (πέρσι: 1,5 δισ. ευρώ). Ο Όμιλος ZEISS αύξησε τις παραγγελίες σημαντικά κατά 19% σε νέο επίπεδο ρεκόρ 10,7 δισ. ευρώ (πέρσι: 9,0 δισ. ευρώ).

“Η χρονιά που πέρασε ήταν σίγουρα πολύ δύσκολη και προκλητική σε πολλά μέρη λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών. Ωστόσο, μπορούμε να ανατρέξουμε σε μια άλλη επιτυχημένη οικονομική χρονιά με υψηλό βαθμό οικονομικής ικανοποίησης”, δήλωσε ο Δρ. Karl Lamprecht, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ZEISS . “Για πρώτη φορά στην ιστορία μας τα ετήσια έσοδά μας ξεπέρασαν το όριο των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και οι τέσσερις τομείς της ZEISS και περισσότεροι από 38.000 εργαζόμενοι συνέβαλαν σε αυτό. Αναπτυσσόμαστε και ταυτόχρονα επενδύουμε στο μέλλον παγκοσμίως. Η επιτυχία δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο με τη στρατηγική μας να επικεντρώνεται στις megatrends».

  Revenue (in million euros)
  2021/22
2020/21 Change
(adjusted for currency effects)
Semiconductor Manufacturing Technology 2,757 2,298 +20% (+19%)
Industrial Quality & Research 2,066 1,801 +15% (+10%)
Medical Technology* 2,251 1,951 +15% (+ 9%)
Consumer Markets 1,569 1,394 +13% (+7%)

* Not identical to the Carl Zeiss Meditec Group

Ο τομέας Τεχνολογίας Κατασκευής Ημιαγωγών πέτυχε έσοδα ρεκόρ. Η υψηλή ζήτηση για εξοπλισμό κατασκευής για την παραγωγή ημιαγωγών και, ειδικότερα, για συστήματα λιθογραφίας βαθιάς υπεριώδους (DUV) και ακραίας υπεριώδους (EUV) συνεχίστηκε το οικονομικό έτος 2021/22. Η λιθογραφία EUV είναι η βασική τεχνολογία για τη βιομηχανία ημιαγωγών που επιτρέπει την περαιτέρω σμίκρυνση των μικροτσίπ. Στο μέλλον, η επόμενη γενιά EUV, High-NA EUV, θα επιτρέψει την παραγωγή πιο ισχυρών και πιο ενεργειακά αποδοτικών τσιπ με χαμηλότερο κόστος.

Ο τομέας Βιομηχανικής Ποιότητας & Έρευνας ήταν σε θέση να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα. Οι υψηλές επενδύσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας σε εναλλακτικές τεχνολογίες μετάδοσης κίνησης συνέβαλαν ιδιαίτερα σε αυτό στον τομέα της διασφάλισης βιομηχανικής ποιότητας. Η ζήτηση για οπτική μετρολογία και προϊόντα λογισμικού αναπτύχθηκε επίσης θετικά. Τα συστήματα μικροσκοπίας για τις επιχειρήσεις έρευνας και επιστήμης συνέχισαν να αναπτύσσονται θετικά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αυξήθηκαν σε όλες τις περιοχές κατά την περίοδο αναφοράς. Η ζήτηση αυξήθηκε στον τομέα των μικροσκοπίων ακτίνων Χ και στους τομείς της μικροσκοπίας φωτός και ηλεκτρονίων καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών.

Σημαντική αύξηση εσόδων πέτυχε και ο τομέας Ιατρικής Τεχνολογίας ZEISS. Η θετική ανάπτυξη του μείγματος προϊόντων με υψηλό ποσοστό αναλώσιμων και επαναλαμβανόμενες πωλήσεις, η ισχυρή ζήτηση στον κλάδο οργάνων και η υψηλή πρόσληψη παραγγελιών συμβάλλουν στη θετική τάση αυτής της επιχείρησης παρά τις τεταμένες αλυσίδες εφοδιασμού. Οι επενδύσεις σε μελλοντικές τεχνολογίες μέσω εξαγορών, μετοχών και συνεργασιών προχωρούν περαιτέρω.

Τα έσοδα στον τομέα των Καταναλωτικών Αγορών αυξήθηκαν επίσης από έτος σε έτος το οικονομικό έτος 2021/22. Η στρατηγική επιχειρηματική μονάδα Vision Care δημιούργησε ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές – ιδιαίτερα με τους φακούς της επωνυμίας ZEISS, τις καινοτομίες και τα ψηφιακά προϊόντα. Με τις καινοτομίες και τη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά, τα έσοδα για την παρατήρηση της φύσης και τα οπτικά κυνηγιού αναπτύσσονται επίσης θετικά. Με την επανέναρξη της δραστηριότητας των κινηματογραφικών φακών την περίοδο αναφοράς, η δραστηριότητα με φακούς φιλμ αυξήθηκε επίσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Βασικά στοιχεία

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 30,6% στα 7,173 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος της χρήσης 2020/21 (πέρσι: 5,494 δισ. ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό ιδίων κεφαλαίων 55% (πέρσι: 52%).

Ο Όμιλος ZEISS συνεχίζει τη δυναμική αναπτυξιακή του τροχιά και βασίζεται σε καινοτόμες δυνάμεις για το μέλλον. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 1.151 εκατ. ευρώ περίπου στο 13% των εσόδων (προηγούμενο έτος: 943 εκατ. ευρώ). Στα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου ZEISS, περισσότεροι από 5.200 εργαζόμενοι εργάζονται για την περαιτέρω επέκταση της καινοτόμου δύναμης της εταιρείας. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον αριθμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήλθαν συνολικά σε περίπου 10.500 παγκοσμίως κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Σημαντική αύξηση εσόδων σημειώθηκε στην περιοχή APAC (+22%), ενώ οι περιοχές της Αμερικής και της EMEA κατέγραψαν επίσης αύξηση πωλήσεων. Έτσι, όλες οι περιφέρειες συνεχίζουν να βρίσκονται σε καλό δρόμο ανάπτυξης και συνέβαλαν και πάλι στη θετική ανάπτυξη του ZEISS.

“Ένας από τους παράγοντες πίσω από την επιτυχία μας είναι η εστιασμένη επενδυτική μας στρατηγική. Το συνεχιζόμενο υψηλό επίπεδο δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, που ανέρχεται στο 13% των εσόδων, είναι η επένδυσή μας στο μέλλον – στα 1.151 εκατομμύρια ευρώ, έχει φτάσει σε νέα υψηλό», δήλωσε ο Δρ. Christian Müller, CFO της Carl Zeiss AG. “Η βιωσιμότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για εμάς. Η δέσμευση για το κοινό καλό και η εξεύρεση λύσεων για βασικά κοινωνικά ζητήματα είναι μέρος και αναπόσπαστο μέρος του ήθους μας”, πρόσθεσε ο Müller.

Εκτός από τις υψηλές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, η ZEISS πραγματοποιεί στοχευμένες επενδύσεις στην επέκταση των υποδομών, όχι μόνο στην κύρια τοποθεσία της στο Oberkochen αλλά και σε Jena, Wetzlar, Dresden και σε άλλες τοποθεσίες στη Γερμανία και παγκοσμίως, π.χ. στην Ινδία. Η εταιρεία αντιμετωπίζει έτσι την επιταχυνόμενη ανάπτυξη. Η στοχοθετημένη επέκταση των υποδομών θα διασφαλίσει το μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό και καινοτόμο πλεονέκτημα μέσω ερευνητικών, παραγωγικών και αναπτυξιακών ικανοτήτων.

Η ZEISS είχε παγκόσμιο εργατικό δυναμικό 38.770 εργαζομένων (προηγούμενο έτος: 35.375 εργαζόμενοι) κατά την ημερομηνία αναφοράς στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Συνεπώς, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Spread the love